Katalog sbírky JANEZ

Text / Text
Martina Mrázová

Editoři / Editors
Miroslav Jiřele a Pavla Kosař

Fotografie / Photo
Vladimír Kiva Novotný, archiv autora

Jazyková redakce / Editing
Michal Mráz, Zdeněk Havlíček

Překlad / Translation
Zdeněk Havlíček

Design / Design
Tomáš Vrba, Aparat.

Tisk / Print
graficke-papiry.cz

Vydal Aparat. ve spolupráci s Etcetera Auctions v roce 2022.
Published by Aparat. in cooperation with Etcetera Auctions, 2022.

Náklad 100 ks.
Press run of 100 copies.

První vydání.
First edition.